symbol centrala

Zortström jednotka v hydraulike

Integra Slovakia s.r.o.

partner pre vaše projekty

Novinky v podrobnejšom katalógu Výpredaje

 PORTFÓLIO INTEGRA Slovakia

ZORTSTRÖM - technológia

Zortström® technológia inovačné riešenie, pre zdroje
tepla-chladu, Multi, Multi-viac, Multi-U, kombi Multi/Multi-U

3 stupňová centrála

MH800/1000 Zortström® navrhnutý k okamžitému použitiu pre multivalentné zdroje s výkonom do 20kW

MH800/1000 info obr.

THR (HVDT) hydraulická výhybka pre klasické zdroje
od 45kW do 1520kW, procesné pripojenie od 1" do DN125

Zortström THR HVDT

Anticalc - nano technológia odstraňovač vodného kameňa pre rodinné domy, prevádzky bytové domy, admin.budovy

GenieNX nízkonákladové programovateľné relé, 8 vstupov - 4 relé výstupy rozšírenie na 32/16 I/O, napájanie 12V-24 VDC a 230VAC mini PLC

Riadiaca jednotka REG10
Regulátor REG10 REG10 DIN a REG10 PAN pre riadenie procesov s LED displejom

GSM komunikátor Cenovo nenáročné monitorovanie
procesov a porúch s ovládaním cez SMS nový IQTD GS440

Domat Control Systém MaR-ASRB

DOMAT CONTROL
systém
produkty a riešenia
mini PLC -procesné stanice
Soft PLC -RCWARE Vision

IPLC

Regulácia jednotlivých miestností Domat
fancoilov, radiátorov, podlahového kúrenia s Modbus komunikáciou

Regulátor s BACnet kom.

ContPort pre energetickú analýzu a správu budov
VS, pobočiek a prevádzok
odčítanie energií

 SW aplikácia ContPort

MaR prístroje, regulačné ventily snímače CO, CH4,CO2, teploty, termostaty, snímače tlaku, snímače zaplavenia, servopohony

MaR prístroje a ventily

Smart Axis Touch IDEC Dotykový displej s PLC farebný alebo monochrómny dotykový displej s PLC FT1A

Dotykové displeje

Dátové modemy Sierra Fastrack Xtend FXT009 GSM/GPRS/EDGE modemy Príslušenstvo: Antény

GSM-GPRS dátové modemy

Napájacie zdroje spínané zdroje s nadprúdovou a tepelnou ochranou
24V/ 1.3-6A,12V/2-10A na DIN lištu

napájacie zdroje

  Predaj prístrojov MaR

 • Bezdrôtové snímače, systém bezdrôtovej MaR pre vnútorné aj vonkajšie priestory s Modbus komunikáciou
 • Komunikatívne snímače s Modbus RTU komunikáciou (teploty, dif. tlaku, rel. vlhkosti, rosného bodu)
 • Snímače teploty, prietoku, tlaku, hladiny, rel. vlhkosti
 • Najširší výber - Termostaty pre priemysel a TZB - fy. IT a Alre
 • Snímače CO (oxid uholnatý), snímače CH4, CO2
 • Snímače zaplavenia, rosného bodu, osvetlenia
 • Stavoznaky a snímače prietoku Emkometer
 • Prevodníky a LED displeje Elsaco
 • Napájacie zdroje 24V,12V, prepäťové ochrany, spínacie SSR moduly

  Služby

 • Štúdie -investičné zámery - poradenstvo
 • Projekty elektro a MaR
 • Programovanie smart relé mini PLC GenieNX
 • Programovanie TA regulátorov, vizualizácia
 • Konfigurácia GSM komunikátorov
 • Konfigurácia panelových indikátorov a PID regulátorov
 • Údržba a servis - dodávky náhradných dielov (ND)

 • Údržba a servis v bytoch, v rodinných domoch, budovách, v priemysle
 • Rekonštrukcia starých systémov MaR
 • CO zariadenia podzemných garáži
 • Servis MaR, riadiacich systémov

V prípade záujmu formulujte svoje požiadavky formou dopytu a vyžiadajte si cenovú ponuku

Cenové ponuky na riadiace systémy sa vypracujú na základe platného výkazu - výmeru.