Smart relé Regulátor s LCD GSM alarm Regulátor UVR16x2 Anticalc Kontakt
Katalóg 1. časť    Katalóg 2.časť
Anticalc Plus inštalácia

Odstraňovač vodného kameňa Anticalc Plus

Dodávajú sa: Anticalc Plus 2010 na studenú vodu a Anticalc Plus TÚV pre kúrenie a TÚV. Umiestnenie a kapacita: Anticalc Plus® sa umiestňuje na pätu objektu, za vodomerom. Anticalc môže byť namontovaný vo vodorovnej aj zvislej polohe. Pre potrubie do 1" sa použije jeden Anticalc, pre vyššie svetlosti sa realizuje viacnásobne paralelné radenie, 5/4"-6/4" 2ks (prietok 6000 l/h), 2"-2.5" 3 ks (prietok 9000 l/h). Rozmery: Dĺžka 35 cm, priemer 8 cm, procesné pripojenie 1", vonkajší závit. Doplňujúca výbava: Dodávaju sa 2ks Cu objímok na uchytenie zemniaceho vodiča.
Je potrebné jednotlivé kovové časti uzemniť pospojovaním, čo je dôležité pre správnu funkciu. Servisná prax: Najčastejšou príčinou porúch, či už je to kúrenie, alebo sanita, je vodný kameň. So servisom su spojené nemalé náklady, výdavky. Anticalc umožňuje znížiť tieto náklady.

Anticalc Plus®

Anticalc nový systém na úpravu tvrdej vody a vyčistenia potrubia®

fyzikálna úprava vody s nanotechnológiou

 • Prináša úspory, je spoľahlivý a je absolútne bezúdržbový.
 • Životnosť až do 50 rokov, bez potreby napojenia napájania a spotreby el. energie.
 • Jeden segment má kapacitu až 3000 litrov/hodinu (1").

Problémy s vodným kameňom v rozvode pitnej resp.užítkovej vody je možné riešiť s použitím fyzikálnej úpravy vody Anticalc Plus. Anticalc je vhodný pre potravinárske alebo poľnohospodárske prevádzky, hotely, nemocnice, administratívne budovy, rodinné domy aj bytové domy. Výrobok Anticalc Plus® Geocentrum Teplice získal v Brne na MVS zlatú medajlu WATENVI 2010. Vodný kameň poškodzuje armatúry, sanitu (vodovodné batérie, WC splachovače), pračky a ďalšie zariadenia ako napr. TÚV zásobníky a samotné rozvodné potrubie. Je to problém, pretože tieto veci sa postupne ničia a devastujú. Ak sa s tým nič nerobí, tak postupne dochádza k znefunkčneniu týchto zariadení. Anticalc Plus bez použitia chémie zabráni tvorbe a usadzovaniu vodného kameňa a stavajúce tvrdé inkrustácie i mäkké nánosy postupne vyčistí.

Podpora: technická podpora, konzultácia, návrh technického a cenového riešenia. V prípade záujmu: montáž.
Pripojenie vodičov: pripojenie zemniaceho vodiča (vhodného priemeru vodiča vzhľadom na vzdialenosť) napr. 2.5mm2

  Ďaľšie vlastnosti Anticalc Plus®

 • Spoľahlivosť, bez nárokov na údržbu
 • Vysoká miera návratnosti investície, 12 až 24 mes.
 • Anticalc je vhodný pre rodinné domy aj panelákové bytové domy.
 • Prináša úspory, nie je potrebné kupovať chemické zmäkčovače.
 • Znižujú sa náklady na opravy a servis v podstatnej miere.

  Nanotechnológia proti vodnému kameňu

 • Riadená deštrukcia kryštálov minerálnych solí na nanokrystaly
 • Tie už nemajú potom takú prilnavosť, voda zostáva chemicky rovnaká
 • Voda sa po tejto úprave správa ako ďažďová
 • Netvoria sa usadeniny vodného kameňa, ale voda sa neznehodnocuje.

Podrobnejšie informácie na vyžiadanie