Smart relé Regulátor s LCD GSM alarm Regulátor UVR16x2 Anticalc Kontakt
Pokračovanie katalógu 1. časť    Katalóg 2.časť
TEFL FLTA bezdrôtový systém

Bezdrôtové snímače TEFL a riadiaci modul FLTA

Konfiguracie a odľaďovacie nástroje Pre potreby odlaďovania a konfigurácie jednotlivých snímačov slúži modul FLSER. Doplňujúca výbava: Modul FLSNIF pre kontrolu a analýzu signálu siete.

Bezdrôtové snímače pre systémy MaR

Bezdrôtové snímače SyxthSense pre vnútorné aj vonkajšie priestory

bezdrôtové prijímače-vysielače s Modbus komunikáciou

 • Bezdrôtové snímače TEFL teploty s dosahom 40 až 100m v priestoroch
 • Opakovače FLREP/-U na 8 násobné predlženie prenosu
 • Snímače teploty, rel. vlhkosti, 0-10V, intenzity osvetlenia
 • Snímače pulzov meračov PA-FL (do 20 Hz)

Základná topológia systému Interiérové snímače teploty TEFL a rel. vlhkosti TEFL-RH. Pre vonkajšie prostredie TEU-FL snímače teploty + 0-10V AI vstup. Riadiaca jednotka (RJ) FLTA funguje ako hub. Jednotka FLTA je kompatibilná s MaR systémami iných výrobcov, umožňuje komunikáciu s nadradeným systémom MaR cez Modbus protokol aj analógové signály 0-10V. Na každú RJ FLTA je možné pripojiť 1 až 99 snímačov. Vysielacia frekvencia 868.3 MHz. Možné rozšírenie systému až na 63 RJ FLTA. Snímače majú veľa opcií tak, aby sa vyrobili podľa požiadaviek a vyhoveli danej aplikácii. Bezdrôtové snímače umožňujú merať a prenášať typické merané hodnoty ako je teplota, rel. vlhkosť, koncentrácia CO2, nastavenie žiadanej hodnoty, stavy bezpotenciálnych kontaktov, pulzy z meračov atď. Pre potreby ovládania servopohonov je k dispozícii vstupno výstupný modul RYFL.

Podpora: technická podpora, návrh riešenia, spracovanie projektu a cenovej ponuky.

  Viac informácii o bezdrôtovom systéme

 • Obojsmerná komunikácie na frekvencii 868.3 MHz
 • Na TEU-FL je možnosť pripojiť externý Pt1000 snímač
 • TEU-FL môže byť napájaný z batérie alebo zo zdroja
 • LA-FL umožňuje snímať intenzitu osvetlenia a prítomnosť osôb
 • Jednotka FLTA sleduje stav aj výpadok baterií snímačov
 • Meranie pulzov meračov energie s modulom PA-FL
 • Vstupno výstupný modul RY-FL pre ovládanie servopohonov(0-10V, PWM)

  Použitie bezdrôtového systému MaR

 • Budovy a prevádzky kde je nerentabilné viesť káblové trasy
 • Historické budovy, múzeá, kde nie je možné inštalovať káble
 • Modernizácie rodinných domov
 • Obchodné priestory s premenlivou predajnou plochou
 • Byty s vyšším štandardom interiérov

Podrobnejšie informácie, manuál na vyžiadanie