-

symbol centrala

Zortström jednotka v hydraulike

Integra Slovakia s.r.o.

partner pre vaše projekty

Vitajte na stránke INTEGRA Slovakia s.r.o.
centrála

Technológia ZORTSTRÖM

ZORTSTRÖM ® -technológia priateľská voči ekológii
 • Vyčísliteľné úspory
 • Podstatné zlepšenie hydrauliky okruhov
 • Úspora priestoru

ZORTSTRÖM technológia (angl.Zortstroem technology) Centrála sa nedelí primárne na rozdeľovač/zberač/THR (HVDT,anuloid), ale na vrstvy, pričom vrstva plní funkciu rozdeľovača aj zberača, THR a akumulačného zásobníku. Napr. vratná vetva radiátorového okruhu sa môže napojiť priamo na prívodnú vetvu podlahoveho kúrenia. Vrstiev môže byť 1,2 až napr. 7. Centrála plní funkciu THR (HVDT, anuloidu) a súčasne akumulačného zásobníku. ZORTSTRÖM technológia umožňuje zjednodušenie zapojenia hydraulických okruhov,okrem optimalizovania hydrauliky ZORTSTRÖM prináša vyčísliteľné úspory. Popis technológie ZORTSTRÖM v prehľadnej forme si je možné stiahnuť v nasledujúcom dokumente.

Inžiniering

 • investičné zámery
 • štúdie, projekty
 • aplikačné programy

Riešenia

 • Domat Control systém
 • systémy riadenia, MaR
 • mikro PLC

Predaj

 • MaR prístroje
 • Dátové modemy
 • ANTICALC

Viac o technológii ZORTSTRÖM

Súhrn informácii o technológií ZORTSTRÖM pre investorov, energetikov, prevádzkovateľov. Ak sa zameriame na klasické rovné podlhovasté rozdeľovače, tak dôležité je vedieť to, že boli podrobené výskumu, ktorý trval viac ako 70 rokov. Na začiatku to boli experimentálne merania v laboratórnych podmienkach, ale postupne sa prešlo na počítačové simulácie a matematické modely. Tento výskum jednoznačne potvrdil nižšiu efektivitu, čo malo vplyv na celý rad odvetví, kde sa rozdeľovače používajú. Výskum potvrdil aj to, že klasické podlhovasté rozdeľovače sa nedajú nejak podstatne vylepšiť. Výskum pokračuje ďalej a potvrdzuje výhodnosť konceptu ZORTSTRÖM.

Jednoduché projektovanie: Je projektovanie ZORTSTRÖMu zložité, alebo náročné? V prípade dvojvrstvového ZORTSTRÖMu je to úplne jednoduché. A je to lepšie riešenie, ako dať do projektu podlhovastý rozdeľovač/zberač, hydraulickú výhybku a ďalší podlhovastý rozdeľovač/zberač.

Technológia ZORTSTRÖM priniesla významnú inováciu riešení okruhov tepelných aj chladiacich systémov. Etablovala sa ako inovačné riešenie a uplatňuje sa v mnohých projektoch, napr. s využitím odpadového tepla alebo obnoviteľných zdrojov energie. Ak hľadáte optimálne riešenie, ZORTSTRÖM je asi tým, čo potrebujete. Zoznámte sa podrobnejšie s riešeniami a s referenciami. ZORTSTRÖM umožňuje každému zariadeniu optimálne pracovať a spája tieto zariadenia do fungujúceho celku, zároveň prináša úspory energie. Teplotná stratifikácia je tu kľúčom. Otázka spotreby energie začala mať význam a s príchodom koncepcií ako sú budovy s takmer nulovou spotrebou nZEB a tzv. energeticky plusové budovy tzv. EHP (Energie Haus Plus) kde nízka spotreba sa stala prioritou. Dnes už nestačí aby zariadenie fungovalo, požiadavka je, aby spotreba energie bola optimalizovaná. Odpoveďou je ZORTSTRÖM. Nestačí použiť kvalitný kotol, tepelné čerpadlo, alebo solárne panely, nutnosťou je aj to, efektívne prepojiť tieto zariadenia a to sa s použitím rovných podlhovastých rozdeľovačov nedosiahne.